Εκδηλώσεις δημόσιου θηλασμού για την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018

Εκδηλώσεις δημόσιου θηλασμού για την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018

Μια ξεχωριστή γιορτή με στόχο την προώθηση του μητρικού θηλασμού, την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των ανθρώπων για τα πολλαπλά και σημαντικά οφέλη που προσφέρει τόσο στη θηλάζουσα μητέρα όσο και στο βρέφος, διοργανώθηκε, το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Νοεμβρίου 2018, στην Αθήνα (Σύνταγμα) αλλά και σε άλλες  πόλεις της Ελλάδας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού η οποία φέτος έχει θέμα “Θηλασμός – Θεμέλιος Ζωής” (1-7/11). 

Εκατοντάδες μητέρες με τα μωρά τους αγκαλιά συμμετείχαν σε εκδηλώσεις δημόσιου  θηλασμού που πραγματοποιήθηκαν σε ανοιχτούς χώρους, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο θηλασμός είναι μια πράξη αγάπης από τη μάνα προς το παιδί και όχι μια ενέργεια που θα πρέπει να γίνεται κρυφά, γεμίζοντας πιθανόν ενοχές τη μάνα.

Οι θηλάζουσες μητέρες και οι έγκυοι γυναίκες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν πάνω σε θέματα που  σχετίζονται με τον θηλασμό των παιδιών τους, κυρίως όμως να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας, τα ποσοστά του μητρικού θηλασμού, ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο, από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά, γνώρισαν κατακόρυφη πτώση.

Tα ποσοστά αποκλειστικού μητρικού θηλασμού στους 6 πρώτους μήνες παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται στη Γερμανία 22%, στη Σουηδία 12% και στην Αυστρία 9.7%.

Αντίθετα στο Ηνωμένο Βασίλειο τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά, κάτω του 1%.

Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού δύο εθνικές μελέτες για την εκτίμηση της συχνότητας και των προσδιοριστικών παραγόντων του Μητρικού Θηλασμού:

 • Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης του 2007, αν και τα ποσοστά έναρξης αποκλειστικού μητρικού θηλασμού ήταν υψηλά, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση κατά την πρώτη εβδομάδα ζωής, ενώ το ποσοστό του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού στον 6ο μήνα ζωής ήταν σχεδόν μηδενικό.
 • Στην Εθνική Μελέτη του 2017, τα ποσοστά του μητρικού θηλασμού βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερα σε όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, καταλήγοντας σε τετραπλάσιο ποσοστό αποκλειστικού μητρικού θηλασμού στον 5ο μήνα και διπλάσιο ποσοστό μητρικού θηλασμού χωρίς χορήγηση υποκατάστατου γάλακτος στον 6ο μήνα. Πρόσθετα σημαντική βελτίωση παρουσίασαν οι πρακτικές των νοσοκομείων/μαιευτηρίων που σχετίζονται με τον μητρικό θηλασμό.

Οι γενικότεροι στόχοι της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού είναι:

 • Η αναγνώριση των κινδύνων που ενέχει, αλλά και των ευκαιριών που παρέχει η παγκοσμιοποίηση για τις πρακτικές του μητρικού θηλασμού.
 • Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η παγκόσμια επικοινωνία για την
  ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας αλλά και του ευρύτερου κοινού όσον αφορά στα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού και στα μειονεκτήματα της τεχνητής διατροφής.
 • Η προαγωγή του μητρικού θηλασμού και η πραγματοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Στρατηγικής για τη διατροφή του νεογνού και του νηπίου.
 • Η πιστή εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων του Μητρικού Γάλακτος και υλοποίηση των σχετικών Αποφάσεων της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας.
 • Η προώθηση δράσεων για τη δημιουργία συμμαχιών με άλλα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα που αγωνίζονται για παγκόσμια δικαιοσύνη, ειρήνη, προάσπιση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων και της υγείας για όλους.
 • Η ολοκληρωμένη ενημέρωση και η ενδυνάμωση όλων των μελών της οργανωμένης κοινωνίας, προκειμένου να αναλάβουν δράση στην κοινότητα για την προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού.

Για το έτος 2018, η Παγκόσμια Συμμαχία για τον Μητρικό Θηλασμό (WABA) για την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, θέτει ως επίκεντρο της Ενημερωτικής Εκστρατείας, το θέμα “ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Θεμέλιο Ζωής”, με ειδικότερους στόχους:

 • Η πληροφόρηση του κόσμου για τη συσχέτιση που υφίσταται ανάμεσα στον μητρικό θηλασμό και στην υγιεινή διατροφή, στην επισιτιστική ασφάλεια και στη μείωση της φτώχιας.
 • Η εγκαθίδρυση του μητρικού θηλασμού ως το θεμέλιο της ζωής.
 • Η δέσμευση με τον κάθε ένα ξεχωριστά για την προώθηση του μητρικού θηλασμού ως μέρος της υγιούς διατροφής, της επισιτιστικής ασφάλειας και της μείωσης της φτώχιας.
 • Η ανάληψη δράσεων για την προώθηση του μητρικού θηλασμού σαν μέρος της υγιούς διατροφής, της επισιτιστικής ασφάλειας και της μείωσης της φτώχιας.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού

Το 1990, στη Συνάντηση Κορυφής για τα Παιδιά, οι εκπρόσωποι όλων των κρατών του κόσμου δεσμεύτηκαν να δραστηριοποιηθούν κατά της τάσης να αποφεύγεται ο μητρικός θηλασμός και να υποκαθίσταται από το βρεφικό γάλα του εμπορίου.

Το 1992 η διεθνής κοινότητα καθιέρωσε τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού (World Breastfeeding Week) από την 1 έως τις 7 Αυγούστου, ενώ στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε χρόνο από την 1 έως τις 7 Νοεμβρίου, αρχής γενομένης από το 1996.

Η Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού προωθείται σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), την Παγκόσμια Συμμαχία για τον Μητρικό Θηλασμό (WABA) και τη UNICEF και είναι μια ευκαιρία για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του μητρικού θηλασμού για την παιδική επιβίωση και ανάπτυξη, αλλά και για την υγεία των μητέρων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, λιγότερα από τα μισά παιδιά κάτω των έξι μηνών επωφελούνται από τον αποκλειστικό μητρικό θηλασμό και γι’ αυτό το λόγο είναι κρίσιμης σημασίας η αποτελεσματική προώθηση της φυσικής αυτής πρακτικής.

 

φωτογραφίες από το ΑΠΕ