Μητρικός θηλασμός φυσικά και ήρεμα

Μητρικός θηλασμός φυσικά και ήρεμα

Στα μαθήματα μητρικού θηλασμού αναλύονται τα οφέλη του μητρικού θηλασμού για την μητέρα και το μωρό, αναφέρονται τα πιθανά προβλήματα θηλασμού, συζητούνται η συχνότητα και οι τρόποι θηλασμού και θίγονται πολλά άλλα ζητήματα σχετικά με τον θηλασμό που ενδιαφέρουν τη νέα μητέρα.