Πρόληψη και εξάλειψη της έλλειψης σεβασμού και της κακοποίησης κατά τον τοκετό

Πρόληψη και εξάλειψη της έλλειψης σεβασμού και της κακοποίησης κατά τον τοκετό

Κάθε γυναίκα δικαιούται να εξασφαλίζει το υψηλότερο εφικτό επίπεδο υγείας και να δέχεται αξιοπρεπή περίθαλψη με σεβασμό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Σε παγκόσμιο επίπεδο ωστόσο, πολλές γυναίκες υφίστανται ασεβή μεταχείριση, κακοποίηση ή παραμέληση κατά τη διάρκεια του τοκετού σε υγειονομικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν σε παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών, σε αποθάρρυνση των γυναικών να αναζητήσουν και να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία τους.

Δήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Μια νέα δήλωση του ΠΟΥ αποτυπώνει τη δέσμευση του οργανισμού για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ενίσχυση της πρόσβασης σε ασφαλή και έγκαιρη περίθαλψη με σεβασμό κατά τη διάρκεια του τοκετού. Με αυτήν τη δήλωση, ο οργανισμός ζητάει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των διαχειριστών, των επαγγελματικών ενώσεων, των ερευνητών, των υπερασπιστών των γυναικών, των διεθνών οργανισμών και των ίδιων των γυναικών ώστε να δοθεί ένα τέλος στην έλλειψη σεβασμού και την κακοποίηση κατά τη διάρκεια του τοκετού σε υγειονομικές εγκαταστάσεις.

Με τη δήλωσή του ο ΠΟΥ απαιτεί τα εξής: 

  • Μεγαλύτερη υποστήριξη από κυβερνήσεις και αναπτυξιακούς εταίρους για έρευνα και δράση.
  • Προγράμματα για βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης των μητέρων, με έντονη εστίαση στο σεβασμό κατά την περίθαλψη.
  • Μεγαλύτερη έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών για αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη με σεβασμό καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τον τοκετό.
  • Δημιουργία δεδομένων σχετικά με τις πρακτικές περίθαλψης με και χωρίς σεβασμό, τα συστήματα υπευθυνότητας και την ουσιαστική επαγγελματική υποστήριξη.
  • Εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, σε προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και για εξάλειψη των πρακτικών ασεβούς μεταχείρισης και κακοποίησης.

Γιατί “Κάθε γυναίκα δικαιούται να εξασφαλίζει το υψηλότερο εφικτό επίπεδο υγείας και να δέχεται αξιοπρεπή περίθαλψη με σεβασμό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού”.

ΠΗΓΗ: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας